آشنایی با کاربرد آچار ترکمتر هیدرولیکی و انواع آن

ترکمتر هیدرولیکی سری شش ضلعی Hi-Force سری هیدرولیکی 5 مدل با ظرفیت گشتاور خروجی از 2625 Nm به 48181 Nm (1906 تا 34985 lbf.ft) را ارائه می دهد.
Hi-Force Hydraulic Tools | LinkedIn

تمام مدل ها از آلومینیوم با کیفیت بالا ساخته شده اند و همه مدل ها واکنش مستقیم در خط و حداقل فاصله شعاعی را برای راحتی نصب در فضاهای محدود فراهم می کنند.

  آچارترکمتر هیدرولیک کاست خور مدل TWH430Nمارک های فورس Hi force دارای طراحی کاربر پسند می باشد طوریکه این ابزار به سادگی بهمراه اپراتور برای برداشتن / قرار دادن یک پین تک برای تغییر سر چرخش نیازمند است.
Home | Hi-Force Hydraulic Tools

 ساختار بدنه محصول بگونه ایی است که : چرخ دنده در تمام اندازه های استاندارد متریک و امپریال AF از 24 تا 175 میلی متر (1 1/16 “به 6/7/8”) با بوشهای کم هزینه شش ضلعی موجود در دسترس هستند. و اتصالات سریع آزاد سازی Uni-Swivel به عنوان استاندارد برای همه مدل ها نصب می شود و موقعیت شیلنگ های هیدرولیکی را آسان می کند.

 Hydraulic torque wrench - TWH-N series - Hi-Force Hydraulic Tools

گشتاور چیست؟

عامل مؤثر در گشتن(چرخیدن) هر جسم به دور یک محور را گشتاور مینامند.  با اعمال نیرو به دسته یک آچار، سر آچار، گشتاوري به پیچ اعمال می کند که باعث چرخیدن آن پیچ (سفت شدن با بازشدن) می شود.

 

Hydraulic torque wrench - TWH-N series - Hi-Force Hydraulic Tools

 

آچارگشتاور (TorqueWrench) و گشتاور سنج (TorqueMeter) چیست؟ 

آچار گشتاور (Torquewrench (وسیله اي است که براي اعمال گشتاور(بستن پیچها) تا یک حد معین به کار می رود.
هنگام استفاده از این ابزار، ابتدا آن را روي گشتاور مورد نظر(حد دلخواه) تنظیم می کنیم. زمانی که با استفاده از این ابزار، پیچ را سفت می کنیم، با رسیدن به گشتاور مورد نظر (مقدار حدي)، با صدایی شبیه صداي کلیک، از رسیدن به گشتاور مورد نظر
مطلع شده و از سفت شدن پیچ با گشتاوري، بیش از حد مجاز خودداري می کنیم.

این ابزار درصنعت به ما کمک می کند تا هرگز به اشتباه پیچی را بیش از گشتاور مجازش محکم نکنیم.

 

Torque Tools - Mechanical: ATC Group

 

دسته‌بندی آچارهای ترکمتر (ترک رنچ):

 1. آچار ترک رنچ های هیدرولیک”Hydraulic Torque Wrenches“.

 2. آچار ترک رنچ های برقی”Electric Torque Wrenched“.

 3. آچار ترک رنچ های بادی یا پنوماتیک”Pneumatic Torque wrenches“.

 4. آچار ترک رنچ های دستی”Torque wrenches“.

 

انواع ترکمترهای دستی:

1- ترکمتر های تقه ای “Click type“.

2- ترکمترهای دیجیتال “ِ Digital“.

3- ترکمتر های شاهینی “Beam Style“.

4 – ترکمترهای ساعتی “Dial“.

Hydraulic torque wrench - TWH-N series - Hi-Force Hydraulic Tools

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed