تیوب اکسپندر ( والس )

 

 

مشاهده

 


 


تیوب اکسپندر (والس) کارخانجات شکر

 

 

 

مشاهده

 


 

گالری تصاویر والس گردان های برقی و پنوماتیکی

 

 

مشاهده

 


 

گالری تصاویر تیوب پولر ها

 

 

مشاهده

 

 


 

گالری تصاویر تجهیزات تعمیر تیوب

 

 

مشاهده

 


 

گالری تصاویر تجهیزات نصب و راه اندازی تیوب

 

 

مشاهده

 


 

گالری تصاویر لوازم جانبی ویکستید

 

 

مشاهده