قرقره شیلنگ ترکمتر مدل    HTWR

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

شیلنگ های فشار قوی مدل   HTWH

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

منیفولد 4 خروجی مدل   HTWM

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

کوئیک کوپلینگ مدل   CF4F

 

 

دانلود کاتالوگ