واترجت صنعتی با فشار 100PSI مدل    AUTO BOX - ABX 2L

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو