شستشوی لوله و مبدل مدل Roto-Jet

 

 

 

 

 


 

 

 

مشخصات فنی

 

 


 

 

ویدئوی دستگاه

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

لوازم جانبی