دریل پنوماتیکی (بادی) مدل PRO-45/2 ATEX

 

 

 

 

 


 

 

 

مشخصات فنی

 

 


 

 

ویدئوی دستگاه

 

 

 

 


 

 

 

تصاویر