دریل مگنت (مغناطیسی) مدل PRO-36 AD

 

 

 

 

 


 

 

 

مشخصات فنی

 

 

 


 

 

ویدئوی دستگاه

 

 

 

 


 

 

 

تصاویر