نگاهی به دستگاه سیم پیچی مدل CFM2D

 

 

 

 


 

دستگاه تولید حلقه بسته (butt weld) مدل CFR

 

 

 

 


 

دستگاه جوش نقطه ای اتوماتیک مدل K-70 T-Welder

 

 

 


 

دستگاه فرم دهی به مفتول باامکان جوش انتهایی

 

 


 

دستگاه فرم دهی به مفتول باامکان جوش انتهایی مدل CFR 400

 

 

 


 

دستگاه تولید حلقه وفریم مدل SW 1 - Lampshade

 

 

 

 

replica orologi